98/5/15  ثبت نام ترم پاییز و زمستان  کلاسهای تیزهوشان و هوش و استعداد تحلیلی برای سال تحصیلی جدید آغاز شد.

98/5/22  ثبت نام دوره تدریس هوشمند ریاضی برای معلمین پایه ابتدایی آغاز شد.